Hướng dẫn cách nạp tiền VN88 chi tiết bằng hình ảnh ✅

Nếu như bạn đang tìm hiểu các bước nạp tiền VN88 được thực hiện như thế nào, có những hình thức nạp tiền nào tại nhà cái uy tín này thì hãy cùng top nhà cái tìm hiểu nội dung dưới đây nhé!

Chi tiết từng bước nạp tiền VN88 theo từng hình thức

Dưới đây là hướng dẫn nạp tiền VN88 theo từng hình thức chi tiết nhất mà người chơi có thể tham khảo và áp dụng:

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Ngân hàng

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược nhà cái VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Ngân hàng

Bước 5: Chọn số tiền người chơi muốn nạp vào tài khoản cá cược VN88

Bước 6: Lựa chọn thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cái

Bước 7: Chọn phương thức gửi tiền

Bước 8: Chọn nơi tiền nạp vào

Bước 9: Chọn Ngày, giờ gửi tiền

Bước 10: Tải biên lai gửi tiền

Bước 11: Điền mã giao dịch nạp tiền

Bước 12: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 12 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Ngân hàng rồi

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Thẻ game

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Thẻ game

Bước 5: Điền mã thẻ game

Bước 6: Điền số Seri thẻ game

Bước 7: Lựa chọn ví nạp tiền

Bước 8: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Thẻ game rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức GPay

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn GPay

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Lựa chọn Ngân hàng

Bước 7: Chọn ví nạp tiền

Bước 8: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức GPay rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Eezie Pay

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Eezie Pay

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Lựa chọn Ngân hàng

Bước 7: Chọn ví nạp tiền

Bước 8: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Eezie Pay rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Zalo Pay

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Zalo Pay

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Chọn ví nạp tiền

Bước 7: Chọn Xác nhận

Bước 8: Nạp tiền vào số tài khoản nhà cái VN88 cung cấp

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Zalo Pay rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức MoPay

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn MoPay

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Chọn ví nạp tiền

Bước 7: Chọn Xác nhận

Bước 8: Nạp tiền vào số tài khoản nhà cái VN88 cung cấp

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức MoPay rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Thẻ cào 1

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Thẻ cào 1

Bước 5: Chọn Nhà mạng cung cấp thẻ

Bước 6: Chọn mã thẻ

Bước 7: Chọn số seri thẻ

Bước 8: Chọn Ví nạp tiền

Bước 9: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 9 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Thẻ cào 1 rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Thẻ cào 2

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Thẻ cào 2

Bước 5: Chọn Nhà mạng cung cấp thẻ

Bước 6: Chọn mã thẻ

Bước 7: Chọn số seri thẻ

Bước 8: Chọn Ví nạp tiền

Bước 9: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 9 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Thẻ cào 2 rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Thẻ cào 3

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Thẻ cào 3

Bước 5: Chọn Nhà mạng cung cấp thẻ

Bước 6: Chọn mã thẻ

Bước 7: Chọn số seri thẻ

Bước 8: Chọn Ví nạp tiền

Bước 9: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 9 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Thẻ cào 3 rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức ViettelPay

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn ViettelPay

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Chọn ví nạp tiền

Bước 7: Chọn Xác nhận

Bước 8: Nạp tiền vào số tài khoản nhà cái VN88 cung cấp

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức ViettelPay rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức ViettelPay 2

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn ViettelPay 2

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Chọn ví nạp tiền

Bước 7: Chọn Xác nhận

Bước 8: Nạp tiền vào số tài khoản nhà cái VN88 cung cấp

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức ViettelPay 2 rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức Fast Banking

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn Fast Banking

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Lựa chọn Ngân hàng

Bước 7: Chọn ví nạp tiền

Bước 8: Chọn Xác nhận

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức Fast Banking rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức QR Ngân hàng

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn QR Ngân hàng

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Lựa chọn Ngân hàng

Bước 7: Chọn ví nạp tiền

Bước 8: Chọn Xác nhận

Bước 9: Chuyển tiền vào số tài khoản nhà cái cung cấp

Như vậy, chỉ với 8 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức QR Ngân hàng rồi.

Các bước nạp tiền VN88 theo hình thức QR Ngân hàng 1

Để nạp tiền VN88 theo hình thức này thì người chơi hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi nhé:

Bước 1: Truy cập trang web cá cược của cổng game trực tuyến VN88

Bước 2: Tiến hành Đăng nhập tài khoản cá cược của bạn tại nhà cái VN88

Bước 3: Chọn Gửi tiền

Bước 4: Chọn QR Ngân hàng 1

Bước 5: Chọn số tiền các bạn muốn nạp vào tài khoản cá cược tại VN88

Bước 6: Lựa chọn Ngân hàng

Bước 7: Chọn ví nạp tiền

Bước 8: Chọn Xác nhận

Bước 9: Chuyển tiền vào số tài khoản mà nhà cái VN88 cung cấp

Như vậy, chỉ với 9 bước các bạn đã thành công nạp tiền VN88 vào tài khoản cá cược bằng hình thức QR Ngân hàng 1 rồi.

Kết luận

Như vậy, bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chi tiết các bước nạp tiền VN88 theo từng hình thức. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích này các bạn có thể nạp tiền thành công và có những giây phút trải nghiệm tại VN88 ý nghĩa.

XEM THÊM:

Tắt